THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN E-LEARNING – WEBSITE MÔN HỌC
(21/08/2020 11:59)

1.  SỬ DỤNG ELEARNING LMS.VKU.UDN.VN

- Sinh viên đăng nhập hệ thống tại http://lms.vku.udn.vn/

- Tại trang chủ của hệ thống, các bạn click chọn Google để đăng nhập bằng tài khoản gmail của mình.

- Tài khoản đăng nhập của sinh viên: là mail đã đăng ký với Nhà trường. Sinh viên không đăng nhập được vui lòng liên lạc với Phòng Đào tạo để xử lý.

(Xem chi tiết tại file PDF đính kèm)

Các thông báo khác: