THÔNG BÁO

Thông báo nghỉ học do bão số 09!

(27/10/2020 08:24)

Căn cứ công văn số 3697/ĐHĐN-VP ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (Molave),

Trước tình hình phức tạp của Cơn bão số 9, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 28/10 và có sức tàn phá rất lớn. Nhà trường đề nghị sinh viên nghiêm túc chấp hành các Chỉ thị phòng chống lụt, bão từ cơ quan các cấp và Nhà trường.

1. Về việc học tập: sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 27/10 đến hết ngày 28/10/20. Tùy theo diễn biến thời tiết của những ngày tiếp theo, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến sinh viên về việc học trực tuyến.

2. Sinh viên đang sống tại các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, nhà khu vực ven biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến trú tại Ký túc xá Trường trước 17h00 ngày 27/10/2020.

Vậy, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng./.


Các thông báo khác: