THÔNG BÁO
Thông báo sinh viên nợ học phí kì I/2019-2020 và nợ cũ
(14/11/2019 15:51)
Dành cho sinh viên còn nợ học phí HK I 19-20 và nợ cũ

Sau 03 lần thông báo thu học phí qua ngân hàng,đến nay nhiều sinh viên  vẫn còn  nợ học phí .(Kèm theo danh sách nợ học phí)

Đề nghị trước khi thi học kỳ I/2019-2020 sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí  còn nợ đến hết 29/11/2019.  Nhà trường sẽ cấm thi học kỳ I/2019-2020 đối với sinh viên nợ học phí và nợ cũ.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ

Đơn vị nhận : Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

Số tài khoản : 2006201001299 – Tại ngân hàng : Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung : < Họ và tên>,<Mã sinh viên>,< Học phí kỳ I/2019-2020>

Ví dụ : Nguyễn Văn A, K12C12136, Học phí kỳ I/2019-2020

 

(Phòng Kế hoạch - Tài chính)

Các thông báo khác: