THÔNG BÁO

Thông báo về lịch học môn Giáo dục thể chất 2_GV Trần Thị Vi Vân

(21/10/2020 14:18)

Sinh viên tham gia học tập môn Giáo dục thể chất 2 do giảng viên Trần Thị Vi Vân giảng dạy theo đúng TKB hiển thị vào các buổi chiều thứ 7.

Trân trọng./.


Các thông báo khác: