THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm dừng tài khoản nộp học phí của trường
(20/04/2020 16:02)

Kể từ ngày 28/04/2020, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn không trích học phí từ tài khoản cá nhân của sinh viên; tạm dừng tài khoản nộp học phí của trường theo thông tin sau:

THÔNG TIN TẠM DỪNG TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ

Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
Số tài khoản: 2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Sinh viên chờ thông báo mới của trường về việc nộp học phí vào tài khoản.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Các thông báo khác: