THÔNG BÁO
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC: HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h20 Tiết 6 13h00 13h50
Tiết 2 08h30 09h20 Tiết 7 14h00 14h50
Tiết 3 09h30 10h20 Tiết 8 15h00 15h50
Tiết 4 10h30 11h20 Tiết 9 16h00 16h50
Tiết 5 11h30 12h20 Tiết 10 17h00 17h50
Thời gian một tiết học: 50 phút; Thời gian giải lao giữa các tiết học: 10 phút

THÔNG BÁO V/v Tạm hoãn thi Học kỳ II Năm học 2020-2021 đối với các môn thi trực tiếp Hệ Đại học_Khóa 17, 18, 19 và Hệ Cao đẳng (VHIT và CIT) [13/05/2021 17:08]

1. Hoãn thi đối với các môn có hình thức thi (thi trực tiếp): Thực hành_Máy; Thực hành (tình huống); Trắc nghiệm_Giấy; Trắc nghiệm Máy; Tự luận; Tự luận - Trắc nghiệm 2. Đối với các môn có hình thức thi (thi online): Vấn đáp (Bài tập lớn; Bảo vệ đồ án; Dự án; Thuyết trình; Hỏi trực tiếp) sẽ được thông báo sau. Sinh viên thường xuyên đăng nhập vào trang thông báo của Trường để cập nhật thông tin mới nhất

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2(2020-2021) hệ Cao đẳng (CIT&VHIT) [29/04/2021 04:30]

Phòng KT&ĐBCL thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2(2020-2021) hệ Cao đẳng (CIT&VHIT) trong file đính kèm. Mọi thắc mắc về lịch thi, danh sách thi, sinh viên liên hệ về Phòng KT&ĐBCL - Phòng V.A111, SĐT: 02363.981.368. Lưu ý: - Sinh viên phải hoàn thành học phí mới được tham gia dự thi - Khi đi sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để được tham gia thi