THÔNG BÁO
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC: HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h20 Tiết 6 13h00 13h50
Tiết 2 08h30 09h20 Tiết 7 14h00 14h50
Tiết 3 09h30 10h20 Tiết 8 15h00 15h50
Tiết 4 10h30 11h20 Tiết 9 16h00 16h50
Tiết 5 11h30 12h20 Tiết 10 17h00 17h50
Thời gian một tiết học: 50 phút; Thời gian giải lao giữa các tiết học: 10 phút

Thông báo: SV Cao đẳng còn nợ môn đăng ký học ghép, học lại, học cải thiện với hệ Đại học khóa 2020
[15/10/2020 20:44]

Sinh viên hệ Cao đẳng còn nợ môn đăng ký học ghép, học lại, học cải thiện với hệ Đại học khóa 2020

Thông báo v/v học tập trực tuyến từ ngày 12 - 13/10
[11/10/2020 19:19]

Sinh viên học tập trực tuyến từ ngày 12 - 13/10

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II (2019-2020)_Cập nhật 14/7/2020
[15/07/2020 09:55]

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp tại phòng A106 - Khu V.

20200715_095849_nohpnienche-14-07-20.xlsx

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2019-2020_Cập nhật 02/7/2020
[03/07/2020 08:31]

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp ngay trong tuần này tại phòng A106 - Khu V.

20200703_083652_tonghopnohp-02-07-2020.xlsx