THÔNG BÁO
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC: HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h20 Tiết 6 13h00 13h50
Tiết 2 08h30 09h20 Tiết 7 14h00 14h50
Tiết 3 09h30 10h20 Tiết 8 15h00 15h50
Tiết 4 10h30 11h20 Tiết 9 16h00 16h50
Tiết 5 11h30 12h20 Tiết 10 17h00 17h50
Thời gian một tiết học: 50 phút; Thời gian giải lao giữa các tiết học: 10 phút

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II (2019-2020)_Cập nhật 14/7/2020
[15/07/2020 09:55]

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp tại phòng A106 - Khu V.

20200715_095849_nohpnienche-14-07-20.xlsx

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2019-2020_Cập nhật 02/7/2020
[03/07/2020 08:31]

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp ngay trong tuần này tại phòng A106 - Khu V.

20200703_083652_tonghopnohp-02-07-2020.xlsx

Thông báo về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên trình độ Cao đẳng
[26/06/2020 21:18]

Dành cho sinh viên cao đẳng niên khóa 2019-2022 và khóa cũ chưa học GDQP-AN

20200626_212720_1-tb-dang-ky-hoc-quan-su-he-cao-dang-2020.rar

Thông báo rà soát cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học (Đợt 1 năm học 2019-2020)
[27/05/2020 09:30]

Về việc rà soát xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học đối với sinh viên hệ Cao đẳng và học sinh hệ Trung cấp chính quy Đợt 1 năm học 2019-2020

20200527_102128_ds-canh-bao-dot-1-2019-2020.rar

Thông báo v/v bổ sung hồ sơ Chế độ chính sách Học kỳ 2 năm học 2019-2020
[04/05/2020 11:08]

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến các sinh viên thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng Chế độ chính sách (Miễn, giảm học phí; Chính sách nội trú): Bổ sung 02 bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Địa điểm nộp: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên– P.102 – khu D1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/05/2020, quá thời gian trên Phòng không giải quyết.