THÔNG BÁO
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC: HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h20 Tiết 6 13h00 13h50
Tiết 2 08h30 09h20 Tiết 7 14h00 14h50
Tiết 3 09h30 10h20 Tiết 8 15h00 15h50
Tiết 4 10h30 11h20 Tiết 9 16h00 16h50
Tiết 5 11h30 12h20 Tiết 10 17h00 17h50
Thời gian một tiết học: 50 phút; Thời gian giải lao giữa các tiết học: 10 phút

Lịch thi Kết thúc Học phần Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Khóa 18,19,20 _hệ Đại Học (SV hệ Cao đẳng tham gia học cùng các lớp này chú ý theo dõi lịch thi) [26/11/2021 14:04]

Phòng KT&ĐBCLGD gửi lịch thi kết thúc Học phần học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 18,19,20 hệ Đại học. Sinh viên hệ Cao đẳng có danh sách trong các lớp học phần của đợt thi này thì lưu ý xem lịch thi để dự thi theo lịch và theo quy định nhà trường. Phòng KT&ĐBCKGD sẽ cập nhập bổ sung sau phần link Google meet (phòng dự thi trực tuyến) sau, vì vậy sinh viên theo dõi trên các kênh thông tin thông báo của nhà tường để cập nhật. Thân!