THÔNG BÁO
LỊCH HỌC
Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h30 Tiết 5 13h15 14h15 Tiết 9 17h50 18h50
Tiết 2 08h35 09h35 Tiết 6 14h20 15h20 Tiết 10 18h55 19h55
Tiết 3 09h40 10h40 Tiết 7 15h25 16h25 Tiết 11 20h00 21h00
Tiết 4 10h45 11h45 Tiết 8 16h30 17h30

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2019-2020
[03/07/2020 08:31]

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp ngay trong tuần này tại phòng A106 - Khu V.

20200703_083652_tonghopnohp-02-07-2020.xlsx

Thông báo về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên trình độ Cao đẳng
[26/06/2020 21:18]

Dành cho sinh viên cao đẳng niên khóa 2019-2022 và khóa cũ chưa học GDQP-AN

20200626_212720_1-tb-dang-ky-hoc-quan-su-he-cao-dang-2020.rar

Thông báo rà soát cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học (Đợt 1 năm học 2019-2020)
[27/05/2020 09:30]

Về việc rà soát xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học đối với sinh viên hệ Cao đẳng và học sinh hệ Trung cấp chính quy Đợt 1 năm học 2019-2020

20200527_102128_ds-canh-bao-dot-1-2019-2020.rar

Thông báo v/v bổ sung hồ sơ Chế độ chính sách Học kỳ 2 năm học 2019-2020
[04/05/2020 11:08]

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến các sinh viên thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng Chế độ chính sách (Miễn, giảm học phí; Chính sách nội trú): Bổ sung 02 bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Địa điểm nộp: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên– P.102 – khu D1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/05/2020, quá thời gian trên Phòng không giải quyết.

Thông báo (số 5) v/v tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19
[06/03/2020 08:43]

Sinh viên được kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020

Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 02/2020
[21/02/2020 15:10]

Sinh viên khóa 11 (niên khóa 2017-2020) và 05 sinh viên khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp (danh sách kèm theo)

20200221_151433_qt-01-dt-m-08-danh-sach-sinh-vien-tot-nghiep-kem-qd-02-2020-web.pdf

Thông báo v/v Hoãn thi lại/ cải thiện HKI(19-20)
[19/02/2020 14:18]

Căn cứ Thông báo (Số 3) v/v cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì dịch cúm do virus Corona của Phòng Đào tạo. Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo Lịch thi HKI(19-20) - Lần 02 (Thi lại/cải thiện) sẽ hoãn đến khi có thông báo mới về việc nhập học trở lại;. Trân trọng./.