THÔNG BÁO
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC: HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h20 Tiết 6 13h00 13h50
Tiết 2 08h30 09h20 Tiết 7 14h00 14h50
Tiết 3 09h30 10h20 Tiết 8 15h00 15h50
Tiết 4 10h30 11h20 Tiết 9 16h00 16h50
Tiết 5 11h30 12h20 Tiết 10 17h00 17h50
Thời gian một tiết học: 50 phút; Thời gian giải lao giữa các tiết học: 10 phút

Thông báo: SV Cao đẳng còn nợ môn đăng ký học ghép, học lại, học cải thiện với hệ Đại học khóa 2020
[15/10/2020 20:44]

Sinh viên hệ Cao đẳng còn nợ môn đăng ký học ghép, học lại, học cải thiện với hệ Đại học khóa 2020

Thông báo v/v học tập trực tuyến từ ngày 12 - 13/10
[11/10/2020 19:19]

Sinh viên học tập trực tuyến từ ngày 12 - 13/10

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II (2019-2020)_Cập nhật 14/7/2020
[15/07/2020 09:55]

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp tại phòng A106 - Khu V.

20200715_095849_nohpnienche-14-07-20.xlsx