THÔNG BÁO
Thông báo v/v bổ sung hồ sơ Miễn giảm học phí và Chính sách nội trú học kỳ 2, năm học 2019-2020
(11/02/2020 09:24)
Thông báo bổ sung hồ sơ Mễn giảm học phí và Chính sách nội trú học kỳ 2, năm học 2019-2020. Hạn cuối hết ngày 20/02/2020. Sinh viên xem thông báo ở "file đính kèm".
Các thông báo khác: