THÔNG BÁO

Thông báo (số 7) về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19

(26/03/2020 14:40)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, phòng Đào tạo thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

 Sinh viên tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 12/4/2020 và theo dõi thông báo mới của phòng Đào tạo về việc nhập học trở lại. Trong thời gian nghỉ học, sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

- Ở tại địa phương và hạn chế đi lại để tránh lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Cập nhật thường xuyên các thông tin, thông báo của Nhà trường;

- Chủ động liên hệ với cố vấn học tập, giảng viên giảng dạy các học phần để thực hiện tự học, tự nghiên cứu và thực hiện các bài tập lớn, tiểu luận,… các học phần theo kế hoạch của các giảng viên;

- Các sinh viên trong diện thi lại, thi cải thiện chủ động tự ôn tập các học phần để tham gia thi lại, thi cải thiện ngay sau khi đi học trở lại.

 Thời gian học sẽ được bố trí bù vào thời gian hè tương ứng với thời gian đã nghỉ trong HKII; Trường hợp giảng viên có phương án dạy bù vào thời gian trước tuần dự phòng, đề nghị báo bằng văn bản cho phòng Đào tạo.

Trân trọng./.


Các thông báo khác: