THÔNG BÁO
Thông báo v/v Hoãn thi lại/ cải thiện HKI(19-20)
(19/02/2020 14:18)
Căn cứ Thông báo (Số 3) v/v cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì dịch cúm do virus Corona của Phòng Đào tạo. Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo Lịch thi HKI(19-20) - Lần 02 (Thi lại/cải thiện) sẽ hoãn đến khi có thông báo mới về việc nhập học trở lại;. Trân trọng./.
Các thông báo khác: