THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

(31/03/2020 15:28)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ - lao động thông báo các nội dung như sau:

1. Bắt đầu từ 0giờ ngày 01/4/2020, toàn thể CBVC thực hiện cách ly 15 ngày tại nhà; cấm ra vào Trường ngoại trừ Tổ bảo vệ và những người được phân công trực Trường; hạn chế tối đa việc ra ngoài, trừ các trường hợp hết sức cần thiết và giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi bệnh viện và nơi công cộng.

2. Các đơn vị yêu cầu CBVC xử lý công việc tại nhà qua điện thoại, thư điện tử và các phương tiện truyền thông khác.

3. Phòng Hành chính - Quản trị quản lý và bố trí viên chức trực bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực Trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không cho người không có nhiệm vụ ra/vào Trường, trừ viên chức được Hiệu trưởng phân công.

4. Trong thời gian trên CBVC tránh tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI theo các địa chỉ sau: https://tokhaiyte.vn/, https://suckhoetoandan.vn/ hoặc trên các ứng dụng điện thoại; cập nhật tình hình sức khỏe và giữ liên hệ với đơn vị công tác.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                  TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

 Phạm Nguyễn Minh Nhựt


Các thông báo khác: