THÔNG BÁO

Thông báo phát bằng tốt nghiệp và nhận khen thưởng toàn khóa cho sinh viên cao đẳng tốt nghiệp đợt tháng 02/2020

(17/03/2020 16:23)

Sinh viên khóa 11 (niên khóa 2017-2020) và 06 sinh viên khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp

  

Vì tình hình hiện nay dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) có chiều hướng diễn biến phức tạp; Nhà trường không thể tập trung sinh viên cao đẳng đã được công nhận tốt nghiệp để tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp,

Vì vậy, phòng Đào tạo thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp và nhận khen thưởng toàn khóa  cho sinh viên cao đẳng tốt nghiệp đợt tháng 02/2020, cụ thể như sau:

1. Về nhận bằng tốt nghiệp:

- Đối tượng: Sinh viên khóa 11 (niên khóa 2017-2020) và 06 sinh viên khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp (danh sách kèm theo)

- Sinh viên sẽ nhận Bằng Cao đẳng và 02 bảng điểm tốt nghiệp (nếu chưa nhận)

- Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo (sau khi hoàn thành các công nợ - nếu có)

2. Về nhận khen thưởng toàn khóa:

- Đối tượng: Cá nhân và tập thể sinh viên khóa 11 (niên khóa 2017-2020) đủ điều kiện khen thưởng toàn khóa (danh sách kèm theo)

- Sinh viên sẽ nhận Giấy khen và tiền khen thưởng

- Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo và phòng Kế hoạch - Tài chính

3. Thời gian nhận và lưu ý:

- Thời gian: Từ 20-25/3/2020 (trừ Thứ 7 và CN)

- Lưu ý: Sinh viên nhớ mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Thẻ sinh viên.

 

(Phòng Đào tạo)

 


Các thông báo khác: