THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2/9
(27/08/2019 14:43)

Căn cứ thông báo số 262/TB-CĐVH ngày 27/8/2019 của Trường cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019;

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 – 2020;

Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trường nghỉ học thứ 2 ngày 02/09/2019 và học bù vào thứ 2 ngày 02/12/2019 (Tuần 18 dự phòng).

Vậy, Phòng Đào tạo thông báo cho các Khoa, đơn vị, cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường được biết và thực hiện. Giảng viên có kế hoạch dạy dù trước, đề nghị thông báo cho sinh viên lớp học phần và gửi phiếu báo bù về phòng Đào tạo.

 Trân trọng./.

Các thông báo khác: