THÔNG BÁO
Thông báo sinh viên khóa 11 nợ học phí học kỳ I (2019 -2020)
(25/09/2019 16:53)

Sau 02 lần thông báo thu học phí qua ngân hàng, đến nay sinh viên khóa 11 (2017-2020) vẫn còn nợ học phí (Kèm theo danh sách nợ học phí)

Đề nghị trước khi thi học kỳ I 2019-2020 sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí đến hết ngày 02/10/2019. Và sẽ cấm thi học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên nợ học phí.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ

Đơn vị nhận : Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

Số tài khoản : 2006201001299 – Tại ngân hàng : Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung: < Họ và tên>,<Mã sinh viên>,< Học phí kỳ I/2019-2020>

Ví dụ: Nguyễn Văn A, CCCT17A001, Học phí kỳ I/2019-2020

 

Các thông báo khác: