THÔNG BÁO
Thông báo sinh viên khóa 11 và khóa 12 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020
(16/09/2019 11:00)

Thực hiện kế hoạch số 237/KH-CĐVH ngày 29 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng,

phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 11 và khóa 12 tham gia, cụ thể như sau:

- Thời gian: Trong 02 ngày là 20 và 21/9/2019.

- Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30.

- Trang phục: Lịch sự, sinh viên không mặc áo thun.

- Địa điểm: Hội trường tròn.

- Ngồi theo sơ đồ gửi kèm

- Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 11 và khóa 12.

- Sinh viên mang theo giấy, bút để ghi chép.

- Cuối đợt sinh hoạt tất cả sinh viên sẽ làm bài thu hoạch.

- Sinh viên vắng học sẽ phải học bù và bị trừ điểm rèn luyện HK I năm học này.

Trân trọng cảm ơn!

 

Các thông báo khác: