THÔNG BÁO
Thông báo về Quy định mức thu học phí theo niên chế cho năm học 2019-2020
(09/08/2019 08:35)
Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo quy định mức thu học phí cho năm học 2019-2020 đối với sinh viên cao đẳng khóa 11, 12, 13 tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Mức học phí đối với khóa 11:

Ngành Mức thu học phí Học phí 10 tháng (đồng) Thời gian đào tạo (năm) Học phí toàn khóa học (đồng) Tín chỉ bình quân toàn khóa Học phí một tín chỉ (đồng)
Khoa học xã hội; kinh tế 710.000 đồng/tháng/sinh viên 7.100.000 2,5 17.750.000 98 181.000
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật; công nghệ 850.000 đồng/tháng/sinh viên 8.500.000 2,5 21.250.000 91 234.000

 

Mức học phí đối với khóa 12, 13:

Ngành Mức thu học phí Số tháng (trong 1 học kỳ) Học phí học kỳ (đồng)

Thiết kế đồ họa

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Lập trình máy tính

Điện dân dụng

Tin học văn phòng

Quản trị mạng máy tính

850.000 đồng/tháng/sinh viên

5 4.250.000

Quan hệ công chúng

Marketing

Marketing du lịch

Thương mại điện tử

Phiên dịch tiếng Anh du lịch

Tiếng Hàn Quốc

Truyền thông đa phương tiện

Báo chí

710.000 đồng/tháng/sinh viên 5 3.550.000

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Các thông báo khác: