THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ ĐATN trình độ Cao đẳng (VHIT)

(03/01/2021 10:36)

Phòng Đào tạo thông báo Quyết định thành lập hội đồng ĐATN trình độ Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2020-2021 và Lịch bảo vệ chi tiết hội đồng theo file đinh kèm.

Trân trọng./.


Các thông báo khác: