THÔNG BÁO

T/b thu học phí học kỳ 1 và các khoản thu khác của sinh viên năm học 2020-2021

(03/12/2020 08:13)

 Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục;

Căn cứ công văn số 2855/ĐHĐN-KHTC của Đại học Đà Nẵng ngày 25/08/2020 về khoản thu, mức thu và hỗ trợ người học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào công văn 1683/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng ngày 14/08/2020 v/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021;

 Căn cứ vào Nghị quyết số 269A/NQ-HĐT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng trường lâm thời Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

 Căn cứ kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập của Học kỳ 1, năm học 2020-2021;

 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc hệ Đại học và hệ Cao đẳng thực hiện nộp học phí và mua bảo hiểm dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021 như sau:

 1.     Học phí:

 -         Đối với chương trình đào tạo theo tín chỉ

Nhóm ngành

Mức học phí

I. Hệ cao đẳng giáo dục nghề nghiệp

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ

(Khóa 17, 18, 19)

340.000 đồng/tín chỉ

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ

(Khóa 11)

254.000 đồng/tín chỉ

Khoa học xã hội, kinh tế (Khóa 11)

195.000 đồng/tín chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Đối với chương trình đào tạo theo niên chế - Hệ Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp (khóa 12, 13)

Nhóm ngành: Khoa học xã hội, kinh tế 

(Quan hệ công chúng, Marketing, Marketing du lịch, thương mại điện tử, Phiên dịch tiếng Anh du lịch, Tiếng Hàn Quốc, Truyền thông đa phương tiện, báo chí): 3.900.000 đồng/học kỳ

Nhóm ngành: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ

(Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, Lập trình máy tinh, Điện dân dụng, Tin học văn phòng, Quản trị mạng máy tính): 4.700.000 đồng/học kỳ 

2.     Bảo hiểm y tế (bắt buộc)

Đối với sinh viên chưa có thẻ BHYT cho năm 2021: Mức đóng BHYT cho năm 2021 là 563.220 đồng/sinh viên (thẻ có hiệu lực từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021).

3.     Hình thức nộp: Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Khu V, phòng 106

4.     Thời gian nộp: Sinh viên thuộc hệ Cao đẳng tín chỉ các Khóa 11,17,18,19 và hệ Cao đẳng niên chế Khóa 12,13 nộp vào ngày Thứ Ba 08/12/2020.

 Đối với sinh viên hệ Cao đẳng đang đi thực tập tại các tỉnh có thể nộp học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin cụ thể sau:

 Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VÀ TT VIET HAN)
 Số tài khoản: 2015201003532

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Nộp học phí Kỳ 1 20-21 và BHYT

Lưu ý:

-         Sau khi nộp tiền học phí, sinh viên phải lưu lại Phiếu thu học phí được cấp để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

-         Đối với các sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị liên hệ phòng Công tác Sinh viên Trường ĐH CNTT&TT Việt Hàn trước thời hạn trên để được hướng dẫn giải quyết gia hạn.

-         Đối với chính sách hỗ trợ cho những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19 (đợt 2) và lũ lụt thiên tai tại miền Trung trong thời gian vừa qua, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo như thông báo trên.

 Sau thời gian quy định trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi cuối kỳ.

Trân trọng.

 

 


Các thông báo khác: