THÔNG BÁO

T/b tham dự kỳ thi năng lực Tiếng anh đầu ra trình độ Cao đẳng!

(25/12/2020 10:06)

        Căn cứ Chương trình đào tạo của các ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính niên khóa 2018 đã được phê duyệt;

       Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-CĐCNTT ngày 17/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp;

       Căn cứ kế hoạch số 543/KH-ĐHVH ngày 27/11/2020 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn về việc tổ chức thi năng lực Tiếng Anh đầu ra trình độ Cao đẳng dành cho sinh viên niên khóa 2018 – 2021;

       Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký thi năng lực Tiếng Anh đầu ra trình độ Cao đẳng niên khóa 2018 – 2021.

 

       Thực hiện kế hoạch tổ chức thi năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra (TOEIC 300) dành cho sinh viên trình độ cao đẳng niên khóa 2018 - 2021 và sinh viên các khóa trước chưa hoàn thành Tiếng Anh chuẩn đầu ra (Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin trước đây), phòng Đào tạo thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi và danh sách sinh viên dự thi, như sau:

1.   Thời gian thi: lúc 08g00 Thứ 7 ngày 26/12/2020.

2.   Địa điểm thi: Phòng thi A103A105 tại khu K Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.

3.   Danh sách dự thi: Sinh viên xem chi tiết tại danh sách đính kèm

       Đề nghị sinh viên có mặt tại khu vực phòng thi trước 10 phút để xem danh sách, mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước.

       Vậy, phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (trước đây) được biết và thực hiện.

       Trân trọng./.


Các thông báo khác: