THÔNG BÁO

Thông báo V/v đăng ký thi năng lực Tiếng Anh đầu ra trình độ Cao đẳng dành cho sinh viên niên khóa 2018 - 2021

(16/12/2020 14:22)

       Căn cứ Chương trình đào tạo của các ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính niên khóa 2018 đã được phê duyệt;

       Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-CĐCNTT ngày 17/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp;

       Căn cứ kế hoạch số 543/KH-ĐHVH ngày 27/11/2020 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn về việc tổ chức thi năng lực Tiếng Anh đầu ra trình độ Cao đẳng dành cho sinh viên niên khóa 2018 – 2021.

       Nhằm hoàn thiện chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh đảm bảo điều kiện tốt nghiệp (TOEIC 300), phòng Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức thi năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên trình độ cao đẳng niên khóa 2018 - 2021 và sinh viên các khóa trước chưa hoàn thành Tiếng Anh chuẩn đầu ra (Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin trước đây), cụ thể như sau:

1.   Thời gian đăng ký: từ 17 – 21/12/2020 tại phòng Đào tạo khu V.A111

2.   Lệ phí thi: 100.000 đồng/ SV nộp tại phòng Kế hoạch – Tài chính khu V

3.   Thời gian thi: Thứ 7 ngày 26/12/2020

4.   Nội dung thi: Đề thi tiếng Anh chuẩn Toeic 300 với 2 kỹ năng gồm:

+ Nghe hiểu (Listening)

+ Đọc hiểu (Reading)

       Sinh viên hoàn thành việc đăng ký và nộp lệ phí dự thi trước 16g00 ngày 21/12/2020 để được tham gia thi. Vậy, phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (trước đây) được biết và thực hiện.

       Trân trọng./.


Các thông báo khác: