THÔNG BÁO

Thông báo đến sinh viên toàn trường V/v sử dụng giấy thi

(18/12/2020 15:07)

Thông báo đến sinh viên toàn trường,

V/v sử dụng giấy thi 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 12, ngày 8/12/2020,

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục xin thông báo:

Kể từ ngày 21/12/2020 (Kỳ thi học kỳ 1 năm học 2020-2021), đề nghị sinh viên không sử dụng giấy thi của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, chỉ sử dụng giấy thi của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.

Trước khi dự thi tự luận tất cả sinh viên toàn trường cần chuẩn bị giấy thi.

Trân trọng.


Các thông báo khác: