THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

(26/11/2020 10:03)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Hiện nay, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục đã chuyển phòng làm việc từ khu K sang khu V- Phòng A111 (bên cạnh Phòng Thanh tra – Pháp chế).

Vậy Phòng KT&ĐBCLGD thông báo cho tất cả CBGV và sinh viên toàn Trường được biết để thuận lợi khi đến làm việc.

Trân trọng.


Các thông báo khác: