THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc thi các môn Giáo dục thể chất 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020

(19/11/2020 10:13)

THÔNG BÁO

Về việc thi các môn Giáo dục thể chất 2

 

 

Ngày 17/10/2020 do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên Phòng Khảo thí - ĐBCLGD tạm hoãn một số môn thi Giáo dục thể chất 2.

Nay điều kiện thời tiết tốt, Phòng tổ chức thi các môn Giáo dục thể chất 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

S

TT

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

NGÀY THI CŨ

GIỜ THI CŨ

PHÒNG THI

NGÀY THI MỚI

GIỜ THI MỚI

GHI CHÚ

1

CMH093

Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông)

17/10/2020

07g30

TTSV

21/11/2020

07g30

 

2

CMH092

Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá)

17/10/2020

08g30

TTSV

21/11/2020

07g30

 

3

CMH091

Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền)

17/10/2020

09g30

Sân BC

21/11/2020

07g30

 

4

CMH091

Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền)

17/10/2020

08g30

Sân BC

21/11/2020

08g30

 

Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập phối hợp thông báo cho Cán bộ coi thi các học phần trên và sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.


Các thông báo khác: