THÔNG BÁO

[THÔNG BÁO] Về điều kiện được giao, danh sách mảng/tên đồ án tốt nghiệp trình độ Cao đẳng (HK I 20-21)

(13/11/2020 10:11)

Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng K2018

Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã được Đại học Đà Nẵng phê duyệt;

Căn cứ Hướng dẫn ngày 04/11/2020 của phòng Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế trình độ Cao đẳng khóa 2018 (niên khóa 2018-2021);

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-CĐVH ngày 25/12/2014 về việc ban hành quy định điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp và học các học phần thay thế cuối khóa đối với sinh viên (VHIT cũ);

Căn cứ theo đề xuất mảng/tên đồ án tốt nghiệp của các Khoa,

Phòng Đào tạo thông báo điều kiện được giao, danh sách mảng/tên đồ án tốt nghiệp tại học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I.         ĐIỀU KIỆN GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Riêng đối với các chuyên ngành nhà trường không tổ chức học các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp thì áp dụng tiêu chuẩn dưới đây để xét, cụ thể:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có điểm rèn luyện từ loại Trung bình trở lên;

- Có số học phần còn thiếu không quá 18 tín chỉ (tương đương khối lượng học tập của một học kỳ, không kể thực tập và đồ án tốt nghiệp).

- Không khống chế điểm trung bình chung tích lũy.

II.     DANH SÁCH MẢNG/TÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2.1.      Ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Hồ Văn Phi

Xây dựng ứng dụng / Xây dựng website / Cloud Computing

Tiến sĩ

10 SV

2.       

Nguyễn Phương Tâm

Xây dựng ứng dụng / Xây dựng website

Thạc sỹ

6 SV

3.       

Nguyễn Thị Hạnh

Xây dựng ứng dụng / Xây dựng website

Thạc sỹ

6 SV

4.       

Lương Khánh Tý

Xây dựng ứng dụng / Xây dựng website

Thạc sỹ

6 SV

5.       

Nguyễn Quang Vũ

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Kiểm thử phần mềm

Tiến sĩ

10 SV

6.       

Trần Văn Đại

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Kiểm thử phần mềm

Tiến sĩ

10 SV

7.       

Nguyễn Sĩ Thìn

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Kiểm thử phần mềm

Tiến sĩ

10 SV

8.       

Nguyễn Văn Lợi

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Học máy

Tiến sĩ

10 SV

9.       

Ngô Lê Quân

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Kiểm thử phần mềm

Thạc sỹ

6 SV

2.2.      Ngành Lập trình máy tính

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Nguyễn Thanh

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web

Tiến sĩ

10 SV

2.       

Lê Tân

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Kiểm thử phần mềm

Tiến sĩ

10 SV

3.       

Trịnh Thị Ngọc Linh

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Lập trình di động

Thạc sỹ

6 SV

4.       

Võ Hoàng Phương Dung

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web / Lập trình di động

Thạc sỹ

6 SV

5.       

Võ Ngọc Đạt

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web

Thạc sỹ

6 SV

6.       

Nguyễn Thanh Cẩm

Lập trình Ứng dụng / Lập trình Web

Thạc sỹ

6 SV

2.3.      Ngành Thiết kế đồ họa

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Lê Thị Thanh Vân

Thiết kế sản phẩm đồ họa mỹ thuật quảng cáo về công thương nghiệp và quảng bá văn hóa

Thạc sỹ

6 SV

2.       

Trần Thị Thúy Ngọc

Thiết kế sản phẩm đồ họa mỹ thuật quảng cáo về công thương nghiệp và quảng bá văn hóa

Thạc sỹ

6 SV

3.       

Lê Thị Bình

Thiết kế sản phẩm đồ họa mỹ thuật quảng cáo về công thương nghiệp và quảng bá văn hóa

Thạc sỹ

6 SV

2.4.      Ngành Truyền thông đa phương tiện

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Võ Thành Thiên

Thiết kế xây dựng đoạn phim ngắn / MV ca nhạc; Phim hoạt hình 2D; website

Thạc sỹ

6 SV

2.       

Phan Đăng Thiếu Hiệp

Thiết kế xây dựng đoạn phim ngắn/ MV ca nhạc; Phim hoạt hình, Model nhân vật 3D; website

Thạc sỹ

6 SV

2.5.      Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Nguyễn Vũ Anh Quang

Thiết kế, lập trình IoT, hệ thống nhúng ;Tìm hiểu các hệ thống viễn thông tiên tiến

Tiến sĩ

10 SV

2.       

Trần Thị Trà Vinh

Thiết kế, lập trình IoT, hệ thống nhúng ; Tìm hiểu các hệ thống viễn thông tiên tiến

Thạc sĩ

10 SV

3.       

Dương Hữu Ái

Tìm hiểu các hệ thống viễn thông tiên tiến

Tiến sĩ

10 SV

4.       

Phan Thị Lan Anh

Thiết kế, lập trình IoT, hệ thống nhúng ; Tìm hiểu các hệ thống viễn thông tiên tiến

Tiến sĩ

10 SV

5.       

Vương Công Đạt

Thiết kế, lập trình IoT, hệ thống nhúng ; Tìm hiểu các hệ thống viễn thông tiên tiến

Tiến sĩ

10 SV

6.       

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thiết kế, lập trình IoT, hệ thống nhúng ; Tìm hiểu các hệ thống viễn thông tiên tiến

Thạc sĩ

6 SV

2.6.      Ngành Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Trần Thị Hạ Quyên

Trung tâm thương mại kết hợp cao ốc văn phòng

Thạc sỹ

6 SV

2.7.      Ngành Quan hệ công chúng

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Huỳnh Bá Thúy Diệu

-  Xây dựng chiến dịch PR cho doanh nghiệp

Thạc sĩ

6 SV

2.       

Ngô Thị Hiền Trang

-  Nghiên cứu hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch

-  Nghiên cứu hoạt động truyền thông cổ động của công ty

-  Nghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty

Thạc sĩ

6 SV

3.       

Lê Thị Hải Vân

-  Nghiên cứu và hoàn thiện/Xây dựng kế hoạch Quan hệ công chúng (PR hoặc PR online) cho chiến dịch truyền thông/doanh nghiệp

-  Ứng dụng mô hình PESO trong PR trực tuyến cho doanh nghiệp

Thạc sĩ

6 SV

4.       

Nguyễn Thị Kim Ánh

- Xây dựng/Nâng cao/Hoàn thiện hoạt động Quảng cáo/Quan hệ công chúng (PR) cho Tổ chức/Doanh nghiệp

- Nâng cao năng lực Tổ chức sự kiện cho Tổ chức/Doanh nghiệp truyền thông

- Xây dựng hoạt động PR nội bộ cho Tổ chức

- Xây dựng/Nâng cao/Hoàn thiện hoạt động Truyền thông cổ động cho Doanh nghiệp

Thạc sĩ

6 SV

5.       

Nguyễn Lê Ngọc Trâm

- Xây dựng/Nâng cao/Hoàn thiện hoạt động Quảng cáo/Quan hệ công chúng (PR) cho Tổ chức/Doanh nghiệp

- Nâng cao năng lực Tổ chức sự kiện cho Tổ chức/Doanh nghiệp truyền thông

- Xây dựng hoạt động PR nội bộ cho Tổ chức

- Nghiên cứu và hoàn thiện/Xây dựng kế hoạch Quan hệ truyền thông cho tổ chứv doanh nghiệp

Thạc sĩ

6 SV

6.       

Huỳnh Bá Thúy Diệu

-  Xây dựng chiến dịch PR cho doanh nghiệp

Thạc sĩ

6 SV

2.8.      Ngành Marketing và ngành Marketing du lịch

TT

Cán bộ hướng dẫn

Mảng/tên đề tài

Trình độ

Năng lực HD

1.       

Lê Phước Cửu Long

-  Marketing mix

-  Chăm sóc khách hàng

Tiến sĩ

10 SV

2.       

Nguyễn Thanh Hoài

-  Nghiên cứu động cơ của người tiêu dùng đối với sản phẩm/dịch vụ...

-  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến/dịch vụ lưu trú của khách du lịch nội địa

Tiến sĩ

10 SV

3.       

Nguyễn Thị Kiều Trang

-  Phân tích thực trạng/Xây dựng mới hoạt động/chương trình Marketing mix, Digital marketing.

-  Khảo sát hành vi/Sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp.

Tiến sĩ

10 SV

4.       

Nguyễn Thị Khánh Hà

-  Nghiên cứu mức độ hiệu quả của từ khóa tìm kiếm trên internet của công ty

-  Nghiên cứu hoạt động IMC của công ty

-  Nghiên cứu hoạt động CRM của công ty

Thạc sĩ

6 SV

5.       

Trần Phạm Huyền Trang

-  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng

-  Hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng

Thạc sĩ

6 SV

6.       

Nguyễn Thị Như Quỳnh

-  Hoàn thiện hoạt động truyền thông cổ động/chương trình Marketing mix.

-  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ.

Thạc sĩ

6 SV

7.       

Vũ Thị Quỳnh Anh

-  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng

-  Hoàn thiện hoạt động E-marketing

-  Phát triển sản phẩm tour du lịch

Thạc sĩ

6 SV

8.       

Trương Thị Viên

- Đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông marketing

- Nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng.

- Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng.

Thạc sĩ

6 SV

9.       

Trần Thảo An

-  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ

Tiến sĩ

10 SV

10.  

Trần Thiện Vũ

- Thương mại điện tử, ERP, SCM, CRM,...

Tiến sỹ

10 SV

11.  

Ngô Hải Quỳnh

- Nghiên cứu mô hình chấp nhận công nghệ mở rộng trong hệ thống online shopping, e-learning.

- Nghiên cứu sự gắn kết của khách hàng đối với một sản phẩm hoặc doanh nghiệp cụ thể.

Tiến sỹ

10 SV

12.  

Trần Ngọc Phương Thảo

- Phát triển sản phẩm tour du lịch

- Nghiên cứu hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch

- Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành

Thạc sĩ

6 SV

13.  

Văn Hùng Trọng

- Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến ý định mua sắm trên sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam

- Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ (Mobile Banking, Mobile Learning, Internet Banking, ...)

Tiến sỹ

10 SV

(Phòng Đào tạo)


Các thông báo khác: