THÔNG BÁO
Thông báo xác nhận thông tin tốt nghiệp của sinh viên, học kỳ I năm học 2019-2020
(02/01/2020 15:45)
Sinh viên khóa 11 (2017-2020) và các khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên đến thời hạn tốt nghiệp thực hiện xác nhận thông tin tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 11 (niên khóa 2017-2020) và các khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp.

2. Hồ sơ xác nhận thông tin gồm:

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (mẫu kèm theo);

- Phiếu xác nhận thông tin cá nhân (mẫu kèm theo);

- 02 ảnh 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng);

- 01 bản sao y hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT (Cấp 3);

- 01 bản sao y hợp lệ Giấy khai sinh.

Lưu ý:

- Sinh viên đã bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp THPT, giấy khai sinh, hộ khẩu thì không phải bổ sung lại cho phòng Đào tạo (Xem danh sách cần bổ sung kèm theo);

- Sinh viên không bổ sung hồ sơ sẽ không được xét tốt nghiệp.

3. Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo

4. Thời hạn: Trước 05/02/2020

(Phòng Đào tạo)

Các thông báo khác: