THÔNG BÁO
Thông báo danh sách sinh viên khóa 11,12,13 nợ học phí kì I/2019-2020 và nợ cũ
(03/12/2019 15:59)
Dành cho sinh viên còn nợ học phí kì I/2019-2020 và nợ cũ

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi số 483/CĐVH ngày 15/05/2018 của Hiệu  trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn  tại điều 4 quy định ”Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học sinh viên phải đóng học phí theo đúng quy đinh của Nhà trường”

Đến nay sinh viên vẫn còn nợ học phí (Danh sách đính kèm).  Đề  nghị sinh viên nộp học phí trước ngày 10/12/2019, sau Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ gửi danh sách nợ học phí đến Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng để thực hiện thủ tục cấm thi.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ

Đơn vị nhận : Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

Số tài khoản : 2006201001299 – Tại ngân hàng : Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung : < Họ và tên>,<Mã sinh viên>,< Học phí kỳ I/2019-2020>

Ví dụ : Nguyễn Văn A, K12C12136, Học phí kỳ I/2019-2020

 

(Phòng Kế hoạch - Tài chính)

Các thông báo khác: