THÔNG BÁO
Thông báo về việc sinh viên tham dự Chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11
(15/11/2019 14:57)
Thông báo cho toàn thể sinh viên tham dự Chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

Yêu cầu toàn thể sinh viên tham dự Chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Nội dung cụ thể được đính kèm theo thông báo.

Các thông báo khác: