THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
(18/12/2019 14:00)

 Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019-2020 đã được phê duyệt;

Căn cứ thời khóa biểu học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020,

Phòng Đào tạo thông báo lịch học và thời gian đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ 2 như sau:

1.   Lịch học:

Buổi

Tiết

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Sáng

Tiết 1

07h30

08h30

Tiết 2

08h35

09h35

Tiết 3

09h40

10h40

Tiết 4

10h45

11h45

 

Chiều

Tiết 5

13h15

14h15

Tiết 6

14h20

15h20

Tiết 7

15h25

16h25

Tiết 8

16h30

17h30

2.   Thời gian:

Thời gian đăng ký

Thời gian học

Hình thức

21/12/2019

đến hết

24/12/2019

Khóa 13: Bắt đầu từ ngày 06/01/20

-   Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://esys.viethanit.edu.vn/student

 

-   Chọn tác nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khóa 12: Bắt đầu từ ngày 03/02/20

(06/01-17/01/20: thực tập thực tế tại doanh nghiệp)

Lưu ý: Đối với sinh viên khóa 10, 11 có nguyện vọng học lại/ cải thiện nộp đơn theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 27/12/2019 để được xem xét giải quyết.

 

Sau thời gian đăng ký trên, mọi vấn đề liên quan đến khối lượng học tập sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy, phòng Đào tạo thông báo sinh viên được biết và đăng ký đúng thời gian quy định, thường xuyên truy cập tài khoản để cập nhật thời khóa biểu chính thức.

 

Trân trọng./.

Các thông báo khác: