THÔNG BÁO
Cảnh báo email lừa đảo gửi tới CBGV và sinh viên của Trường
(11/12/2019 23:56)

Kính gửi CBGV và sinh viên toàn trường

Hiện nay có một số email lừa đảo gửi tới CBGV và sinh viên của Trường với mục đích mạo danh admin để lây lan virus và/hoặc chiếm đoạt tài khoản vào mục đích xấu.

Các email này có tiêu đề là webmaster@viethanit.edu.vn và giả mạo tên người gửi là webmaster@viethanit.edu.vn nhưng địa chỉ thực là stephensedge@stephensedge.com

Nội dung tương tự như sau:

 

Email lừa đảo

 

Thông báo về biểu mẫu nhân sự và bảng lương Số: 0000039752

Đính kèm là một bản sao của một thay đổi gần đây về thông tin việc làm và bảng lương của bạn. nhấp vào đính kèm cho yêu cầu việc làm và biên chế.

 

và có đính kèm file @viethanit.edu.vn.html

 

Nếu nhận được các email có nội dung tương tự như trên, đề nghị các CBGV và sinh viên lưu ý:

1.  Email quản trị hệ thống chỉ có một và duy nhất: admin@viethanit.edu.vn nên tất cả những email từ các địa chỉ khác chỉ là giả mạo, lừa đảo.

2. Kiểm tra địa chỉ thực của email gửi đến bằng cách rê chuột lên tên người gửi để hiển thị ra địa chỉ thực.

3. Tất cả các thông báo (nếu có) của admin hệ thống (do Trung tâm CNTT gửi) đều có văn phong và định dạng rõ ràng, dễ nhận biết.

4.  Khi gặp những email lừa đảo như trên chúng ta hãy XÓA ngay; không nên mở email, KHÔNG CLICK vào file đính kèm và KHÔNG LÀM THEO hướng dẫn như trong email lừa đảo.

5.  Nếu không may người sử dụng làm theo các hướng dẫn lừa đảo thì cần đổi ngay mật khẩu email và báo về BQT mail biết và xử lý kịp thời.

 

Thông tin liên hệ:

- Bùi Thanh Minh - Email: minhbt@viethanit.edu.vn - SĐT: 0905.572.525 (số nội bộ: 109)

- Nguyễn Duy Thành - Email: thanhnd@viethanit.edu.vn - SĐT: 0918.907.325 (số nội bộ: 108)

Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ Thông tin

 

Trân trọng./.

 

Các thông báo khác: