THÔNG BÁO
Thông báo nộp hồ sơ thực hiện chế độ miễn, giảm học phí Học kỳ 1 (2019-2020)
(26/09/2019 09:33)

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí;

   Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng được hưởng miễn, giảm học phí hoàn tất hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1.      Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí

 

Stt

Đối tượng

Hồ sơ

I

Miễn học phí (100%)

1

Sinh viên là con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

- Giấy xác nhận là con của đối tượng chính sách do Phòng LĐTBXH Quận, (huyện) cấp.

- Bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, thẻ liệt sỹ, giấy chứng nhận người nhiễm chất độc hóa học hoặc Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

2

Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc giấy chứng tử của cha và mẹ do UBND xã cấp.

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

3

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã xác nhận, hoặc Quyết định về việc trợ cấp XH của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận.

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tưởng Chính phủ.

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Bản sao trích lục Giấy khai sinh hoặc chứng nhận dân tộc thiểu số

- Bản sao có công chứng Sổ hộ khẩu.

- Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã, phường cấp.

5

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn

(Các dân tộc: La Hủ; La Ha; Pà Thẻn; Lự; Ngái; Chứt; Lô Lô; Mảng; Cống; Cờ Lao; Bố Y; Si La; Pu Péo; Rơ Măm; BRâu; Ơ Đu)

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Bản sao trích lục Giấy khai sinh

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

II

Giảm học phí (70%)

 

7

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

III

Giảm học phí (50%)

8

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đư­ợc hư­ởng trợ cấp thường xuyên

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu

- Bản sao công chứng Sổ hưởng trợ cấp hang tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

- Giấy xác nhận là con đối tượng chính sách do Phòng Lao động thương binh xã hội huyện cấp.

 

 2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/09/2019, quá thời gian trên Phòng không giải quyết.

 Sinh viên tải đơn đề nghị miễn, giảm học phí tại đây (file kèm theo) hoặc nhận mẫu đơn tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

          3. Địa điểm nộp:  Phòng Chính trị & CTSV – P.102 – khu D1

 

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

 

 

Các thông báo khác: