THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng của sinh viên
(07/10/2019 13:57)

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị  Việt – Hàn, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo việc thực hiện thu – chi chế độ của sinh viên qua tài khoản cá nhân như sau:

1. Yêu cầu:

Sinh viên đăng ký thông tin duy nhất 01 (một) số tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn (470 Lê Văn Hiến – quận Ngũ  Hành Sơn – Tp. Đà Nẵng) để phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện việc chuyển khoản với nội dung sau:

- Thu học phí, Bảo hiểm y tế qua ngân hàng.

- Chi khen thưởng, học bổng, chế độ chính sách cho sinh viên qua ngân hàng.

2. Nội dung thực hiện:

- Sinh viên điền đầy đủ thông tin số tài khoản (theo biểu mẫu đính kèm).

- Lớp trưởng tổng hợp và nộp biểu mẫu theo lớp, đồng thời chuyển file theo địa chỉ: phongkhtc@viethanit.edu.vn.

3. Thời gian nộp: Từ ngày 10/10/2019 - 30/10/2019.

Các thông báo khác: