THÔNG BÁO
Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng.
(03/10/2019 13:57)
thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng.

Kính gửi các đơn vị thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng.

Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ khởi nghiệp sáng tạo: Sở KH&CN tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong năm. Trong đó đợt 1  là trước ngày 31/10/2019 để tổng hợp, xem xét trong tháng 11/2019.

Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng, tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đính kèm thông báo là thông tin cụ thể về các nội dung xem xét hỗ trợ (phụ lục 1) và biểu mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (phụ lục 2).

Phòng HTQT&KHCN trân trọng thông báo.

Các thông báo khác: