THÔNG BÁO
Thông báo sinh viên tham dự Hội thảo về Chế độ cấp phép tuyển dụng tại khu vực Đà nẵng
(27/09/2019 14:24)

Căn cứ Công văn ngày 04/9/2019 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Văn phòng đại diện tại Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo truyên truyền về Chế độ cấp phép tuyển dụng tại khu vực Đà Nẵng. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 11, khóa 12 và khóa 13 tham gia, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 9h00 – 11h00 ngày 28/9/2019.

- Địa điểm: Hội trường tròn

- Đối tượng sinh viên khóa 11, khóa 12 và khóa 13

Đây là cơ hội để các em sinh viên biết được thông tin về Chế độ cấp phép tuyển dụng đi lao động tại Hàn Quốc.

Kính đề nghị Đoàn thanh niên Trường; Lãnh đạo Khoa và Cố vấn học tập phối hợp thông báo cho sinh viên của lớp tham gia.

 

(Phòng Chính trị & Công tác sinh viên)

Các thông báo khác: