THÔNG BÁO
Thông báo điều động sinh viên giao lưu giữa tỉ phú Peter Vesterbacka và sinh viên
(31/10/2019 14:52)
Dành cho 39 sinh viên của lớp K13C04A

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường, phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo điều động 39 sinh viên của lớp K13C04A tham dự giao lưu giữa tỉ phú Peter Vesterbacka và sinh viên - Chủ đề: “Không có gì là không thể”. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 – 11h15  (Sáng thứ bảy, ngày 02/11/2019)

 Sinh viên có mặt tại sảnh KTX1 lúc 8 giờ 00 để đi xe của Nhà trường

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hành chính - 24 Trần Phú -TP Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự: 

- 01 viên chức phòng CT&CTSV;

- 39 sinh viên lớp K13C04A của khoa CNTT,

4. Trang phục sinh viên: Áo Đoàn TN

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên: 

- Chủ trì, thông báo, điều động sinh viên và phối hợp với các đơn vị thực hiện; báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng

5.2. Phòng Hành chính - Quản trị:

Bố trí 01 xe chở 39 sinh viên và 01 chuyên viên Phòng CT&CTSV

5.3. Khoa CNTT

Khoa thông báo cho Cố vấn học tập lớp K13C04A nhắc nhở sinh viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và trang phục đúng quy định.

 

(Phòng Chính trị & Công tác sinh viên)

Các thông báo khác: