THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức chào cờ tháng 11/2019
(31/10/2019 14:55)
Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 04/11/2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng năm học 2019-2020 đã được BGH Nhà trường phê duyệt, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 11/2019 để cán bộ, viên chức, giảng viên và SV thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 (Sáng thứ hai, ngày 04/11/2019)

(Sinh viên có mặt lúc 7 giờ 00 phút để lấy ghế, sắp xếp chỗ ngồi, ổn định tổ chức)

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Sinh viên

3. Thành phần tham dự: 

- Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 04/11/2019;

- Đại diện Ban giám hiệu, lãnh đạo Khoa và các giảng viên dạy từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 04/11/2019;

- Đại diện BCH Đoàn trường.

- CBVC khối hành chính.

4. Trang phục:

- SV: Áo đoàn TN

- CBVC: Nam: Aó sơ mi; Nữ: Aó dài hoặc đồ công sở

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên: 

- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho từng lớp; điểm danh SV, theo dõi kết quả thực hiện chào cờ của các lớp và báo cáo Ban giám hiệu.

- Báo cáo tình hình công tác sinh viên đầu học kỳ I năm học 2019-2020 và một số công tác cuối học kỳ I năm học 2019-2020.

5.2. Phòng Hành chính - Quản trị:

- Chuẩn bị Lễ đài có cờ Tổ quốc và bàn ghế ngồi cho CBVC, GV;

- Chuẩn bị và vận hành hệ thống âm thanh, micro; nhạc bài Quốc ca.

- Chuẩn bị 380 ghế ngồi cho SV (Để tại sảnh tầng 3, SV tự xếp tại sàn)

5.3. Các Khoa:

Khoa thông báo cho giảng viên lên lớp từ tiết 1 ngày 04/11/2019 tham gia và yêu cầu sinh viên lớp mình giảng dạy cùng thời gian trên tập trung để tham dự lễ chào cờ.

5.4. Đoàn Trường:

- Báo cáo tình hình hoạt động Đoàn đầu học kỳ I năm học 2019-2020 và một số hoạt động công tác cuối học kỳ I năm học 2019-2020.

- Phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên trong chuẩn bị nội dung, ổn định và bảo đảm trật tự buổi chào cờ.

 

(Phòng Chính trị & Công tác sinh viên)

Các thông báo khác: