THÔNG BÁO
Thông báo thời hạn nhận hồ sơ SKCT bổ sung năm học 2018-2019
(21/10/2019 14:11)
Thông báo thời hạn nhận hồ sơ SKCT bổ sung năm học 2018-2019

Phòng HTQT&KHCN kính thông báo thời hạn nhận hồ sơ SKCT bổ sung năm học 2018-2019 là đến ngày 30/10/2019.

Mong các đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi sớm để phòng tiến hành thủ tục theo quy định.

Trân trọng.

Các thông báo khác: