THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ học sáng ngày 16/6/2020 (Thứ 3)
(09/06/2020 09:12)

   Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn;

   Căn cứ kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2019 – 2020, phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên Trường nghỉ học sáng thứ 3 ngày 16/6/2020. Thành phần sinh viên tham dự lễ công bố quyết định thành lập trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (nếu có) thực hiện theo thông báo triệu tập của phòng Công tác sinh viên.

   Thời gian học bù cho buổi này đã được phòng Đào tạo cập nhật trên thời khóa biểu. Kính đề nghị Giảng viên, Sinh viên cập nhật lịch học để tham gia dạy và học theo đúng kế hoạch.

   Vậy, Phòng Đào tạo thông báo Giảng viên, Sinh viên trong toàn trường được biết và thực hiện.

   Trân trọng./.

Các thông báo khác: