THÔNG BÁO
Thông báo v/v điều chỉnh phòng học
(28/05/2020 11:18)

Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh phòng học lý thuyết đối với các môn học như sau:

Kính đề nghị Giảng viên và sinh viên cập nhật TKB./.

Thứ Tiết

Phòng

Phòng  mới Tên môn học Nhóm Giảng viên
2 1 - 4 A203 A101 Tiếng Hàn văn phòng 1 Bùi Thị Kim Ngân
2 1 - 2 A101 A107 Pháp luật kinh tế 1 Ng T Phương Thảo
2 5 - 8 A201 A101 Viết 2 1 Nguyễn Lê Thảo Hạnh
3 1 - 4 A203 A101 Viết 2 2 Nguyễn Lê Thảo Hạnh
3 1 - 4 A207 A103 Tiếng Hàn du lịch 1 Nguyễn Hà Phương
3 1 - 4 A101 A107 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và thế giới 1 Ng Trọng Công Thành
3 1 - 4 A103 A110 Tiếng Anh 2 1 Lê T Minh Đức
4 1 - 4 A201 A103 Nghe 2 1 Nguyễn Hà Phương
4 1 - 4 A103 A107 Chính trị 2 2 Lương Xuân Thành
4 5 - 8 A114 A103 Nghe 4 1 Nguyễn Hà Phương
4 5 - 7 A103 A107 Quản lý chất lượng dịch vụ 1 Văn Hùng Trọng
4 5 - 6 A103 A110 Quảng cáo 1 Ngô T Hiền Trang
5 1 - 4 A111 A103 Nghe 2 2 Nguyễn Hà Phương
5 1 - 4 A103 A110 Đọc 4 2 Huỳnh T Ti Na
6 1 - 4 A113 A103 Nghe 4 2 Nguyễn Hà Phương
6 5 - 8 A201 A101 Viết 4 1 Nguyễn Lê Thảo Hạnh
6 5 - 8 A103 A110 Quảng cáo 1 Ngô T Hiền Trang
Các thông báo khác: