THÔNG BÁO
Thông báo v/v sinh viên tham gia thi lại/ cải thiện từ ngày 09/5/2020
(29/04/2020 15:23)

Căn cứ công văn số 1384/ĐHĐN-VP của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 24/4/2020 về việc cho sinh viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo cho sinh viên Thi lại/cải thiện như sau:

1.  Thời gian thi: kể từ ngày 09/05/2020

2.  Lịch thi: Sinh viên thực hiện truy cập tài khoản cá nhân tại địa chỉ: http://esys.viethanit.edu.vn/student (Lịch thi kết thúc học phần) để cập nhật.

3. Lệ phí thi: Sinh viên nộp lệ phí thi trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính (số điện thoại: 02363.962968từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 08/05/2020

Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí &ĐBCL, Phòng E1-104 hoặc số điện thoại: 02363.981368.

Các thông báo khác: