THÔNG BÁO
Thông báo v/v bổ sung hồ sơ Chế độ chính sách Học kỳ 2 năm học 2019-2020
(04/05/2020 11:08)
Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến các sinh viên thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng Chế độ chính sách (Miễn, giảm học phí; Chính sách nội trú): Bổ sung 02 bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Địa điểm nộp: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên– P.102 – khu D1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/05/2020, quá thời gian trên Phòng không giải quyết.
Các thông báo khác: