THÔNG BÁO
Thông báo v/v sinh viên tham gia học tập trở lại từ ngày 04/5/2020
(29/04/2020 15:15)

Căn cứ công văn số 1384/ĐHĐN-VP của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 24/4/2020 về việc cho sinh viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trở lại học tập như sau:

1.    Thời gian học: kể từ ngày 04/05/2020

2.    Lịch học: được bố trí từ thứ 2 đến chủ nhật, thời gian các tiết học như sau:

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi tối

Tiết

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Tiết

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Tiết

Giờ bắt đầu

Giờ kết thúc

Tiết 1

07h30

08h30

Tiết 5

13h15

14h15

Tiết 9

17h50

18h50

Tiết 2

08h35

09h35

Tiết 6

14h20

15h20

Tiết 10

18h55

19h55

Tiết 3

09h40

10h40

Tiết 7

15h25

16h25

Tiết 11

20h00

21h00

Tiết 4

10h45

11h45

Tiết 8

16h30

17h30

 

 

 

3.    Sinh viên thực hiện truy cập tài khoản cá nhân tại địa chỉ: http://esys.viethanit.edu.vn/student để cập nhật TKB chính thức.

         Vậy, Phòng Đào tạo thông báo sinh viên toàn trường được biết và thực hiện.

            Trân trọng./.

Các thông báo khác: