THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ học sáng thứ 5 ngày 17/9/2020
(16/09/2020 14:11)

Căn cứ kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động bầu Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên các lớp học phần do Giảng viên cơ hữu nhà Trường giảng dạy nghỉ học online sáng thứ 5 ngày 17/9/2020, thời gian học bù cho buổi này sẽ được Giảng viên thông báo sau.

Đối với 02 lớp học phần do Giảng viên thỉnh giảng giảng dạy không nghỉ học và tổ chức học online theo đúng kế hoạch, cụ thể:

- Học phần:  Nói 3_Nhóm 3 do GV: Ngô Trần Việt Trinh

- Học phần: Đọc 3_Nhóm 1 do GV: Nguyễn Lê Thảo Hạnh

Vậy, Phòng Đào tạo thông báo Giảng viên, Sinh viên trong toàn trường được biết và thực hiện. 

Trân trọng./.

 

 

Các thông báo khác: