THÔNG BÁO
Thông báo điều chỉnh Lịch thi HKII(19-20) K12,13 - Lần 01
(26/07/2020 20:07)

Thực hiện Công văn Số 2514/ĐHĐN-VP ngày 26/07/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 Đại học Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Khảo thí và ĐBCL giáo dục thông báo:

- CBCT và sinh viên đeo khẩu trang khi đến trường. CBCT và sinh viên BẮT BUỘC phải đeo khẩu trang trong khu vực trường và lớp học.

- CBCT và sinh viên đến sớm 30 phút để làm thủ tục đo thân nhiệt tại cổng trường

- Danh sách sinh viên thi các phòng thi đã được phân công theo lịch thi sẽ được tách làm 2 phòng. Sinh viên chú ý theo dõi và cập nhật liên tục thông báo, danh sách thi trên trang cá nhân. 

- Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi

- Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, tối thiểu 1m.

- Sinh viên không được tập trung quá 30 người trong khu vực trường và trước phòng thi.

- Sinh viên xem danh sách thi, phòng thi sáng 27/07/2020 tại " file đính kèm".

-       

Các thông báo khác: