THÔNG BÁO
Thông báo Tạm hoãn kỳ thi HKII(19-20) K12,13 – Lần 01
(27/07/2020 11:34)

 

Căn cứ tình hình cuộc họp giữa Thủ tướng chính phủ và UBND TP Đà Nẵng vào sáng ngày 27/07/2020;

Căn cứ chỉ đạo của Hiệu trường Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn.

Để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên và cán bộ, giảng viên.

Phòng Khảo thí &ĐBCL GD xin thông báo:

- Đối với các học phần thi vấn đáp, bảo vệ đồ án, bài tập lớn có thể thi online, Phòng Khảo thí &ĐBCL GD sẽ phối hợp với giảng viên thông báo cho sinh viên thời gian cụ thể.

- Đối với các hình thức thi khác: Tạm hoãn kỳ thi HKII(19-20) K12,13 – Lần 01 từ chiều ngày 27/07/2020 cho đến khi có thông báo mới.

* Lưu ý: Sinh viên thường xuyên đăng nhập vào trang thông báo của Trường để cập nhật thông tin mới nhất.

 

Các thông báo khác: