THÔNG BÁO
T/b gia hạn thời gian đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021!
(17/08/2020 15:12)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021!

Hiện nay đã hết hạn đăng ký khối lượng học tập HK 1 năm học 2020-2021 của SV hệ Cao đẳng (hạn cuối 13/8). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên chưa thực hiện đăng ký. Vì vậy, phòng Đào tạo gian hạn thời gian đăng ký bổ sung từ 15g15 hôm nay thứ 2 ngày 17/08 đến hết thứ 3 ngày 18/08/2020.

Đề nghị sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng ký còn thiếu môn, nghiêm túc thực hiện đăng ký trong thời gian nêu trên.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: