THÔNG BÁO
Thông báo v/v đi học trở lại sau thời gian tam nghỉ để phòng , chống dịch Covid-19
(14/09/2020 08:28)

Căn cứ Công văn số 3087/ĐHĐN-VP ngày 11/9/2020 của Trưởng ban chỉ đạo

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục chuyển trạng thái

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo các nội dung như sau:

1. Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020, sinh viên hệ Cao đẳng toàn trường tiếp

tục duy trì học trực tuyến.

2. Kể từ ngày 21/9/2020, tất cả giảng viên và sinh viên tham gia giảng dạy và học

tập trung tại Trường theo Thời khóa biểu. Sinh viên tham gia thi các học phần còn lại

của Học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo kế hoạch:

- Sinh viên ngành CNTT khóa 2019-2022 (CIT trước đây): Phụ lục 1 đính kèm.

- Sinh viên K12, K13 (ViethanIT trước đây): Phụ lục 2 đính kèm.

3. Sinh viên nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở… thì không đến trường, tự cách

ly ở nhà, bảo đảm chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường. Khi có các dấu hiệu trên,

sinh viên phải thông báo ngay cho Nhà trường (qua số điện thoại 0236 3962965 hoặc

email congtacsinhvien@vku.udn.vn) và cơ sở y tế gần nhất để phối hợp hỗ trợ khám,

điều trị hoặc cách ly theo quy định.

4. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, yêu cầu tất cả giảng viên, sinh viên,

thực hiện nghiêm các nội dung sau:

a) Hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi

nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện…; thường

xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 01

mét khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài công sở, trường

học, bệnh viện.

b) Tạm dừng tất cả các hoạt động có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, các

sự kiện lớn chưa cần thiết.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác dạy và học, cũng như công tác phòng chống

dịch bệnh do Covid-19, đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh

viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này.

 

Các thông báo khác: