THÔNG BÁO
Thông báo về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên trình độ Cao đẳng
(26/06/2020 21:18)
Dành cho sinh viên cao đẳng niên khóa 2019-2022 và khóa cũ chưa học GDQP-AN

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ cao đẳng toàn trường đăng ký học Giáo dục Quốc phòng - An ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian học: Từ 13 - 25/7/2020

2. Địa điểm học tập: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Quân sự quân khu 5) –  Sinh viên có mặt tại Trung tâm lúc 16h00 ngày 12/7/2020.

3. Đối tượng: Sinh viên cao đẳng niên khóa 2019-2022 và các khóa trước còn nợ chứng chỉ GDQP-AN phải đăng ký trong đợt này.

Sau đợt này, sinh viên chưa có chứng chỉ GDQP-AN phải tự đăng ký học GDQP-AN tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

4. Hình thức, thời gian đăng ký:

- Sinh viên đăng ký và nộp học phí GDQP-AN tại phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng A106 - Khu V).

- Thời gian: Ngày 29/6/2020

5. Học phí và tiền ăn

TT

Nội dung

Số tiền (đồng)

Số ngày học

Thời gian nộp

Ghi chú

1

Học phí

350.000

14

29/6/2020

Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch - Tài chính (A106-Khu V)

2

Tiền ăn

45.000 đ/ngày

14

12/7/2020

Nộp tiền mặt tại Trung tâm

(Kèm theo thông báo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

6. Tư trang cá nhân: Giày ba ta trắng; mùng màn chăn chiếu gối; quần áo,…

7. Phương tiện di chuyển đến Trung tâm:

- Sinh viên tự túc phương tiện đi lại (nhưng không được mang theo xe máy vào bên trong Trung tâm);

- Nếu sinh viên có nhu cầu đi xe đưa đón cần đăng ký với Lớp trưởng và nộp lệ phí để nhà trường tổng hợp danh sách và liên hệ đặt dịch vụ xe (30.000đ/lượt đi và về), thời gian đăng ký đến hết ngày 03/7/2020:

Lượt đi: Xe xuất phát tại cổng KTX (khu V) lúc 13h00 ngày 12/7/2020

Lượt về: Sau khi kết thúc bế giảng, xe chở sinh viên về lại Trường.

Địa điểm nộp: Phòng A103 - Khu V (gặp Thầy Uyên) hoặc phòng E1-105 - Khu K (gặp Thầy Hiền).

8. Đối với sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN

Thực hiện thủ tục để được miễn học gồm: Phô tô công chứng Chứng chỉ GDQP-AN và nộp về Phòng Đào tạo (Khu K).

9. Miễn học tập, tạm hoãn học tập GDQP-AN (Phụ lục kèm theo)

Phòng Đào tạo kính đề nghị các Khoa, Tổ Cơ bản, CVHT thông báo cho các lớp cao đẳng niên khóa 2019-2022 và sinh viên khóa cũ còn nợ chứng chỉ GDQP-AN (có danh sách kèm theo) thực hiện đăng ký.

Trân trọng./.

 

(Phòng Đào tạo)

Các thông báo khác: